Dawb Me Nyuam Da Dej Lo Lus Tshawb Nrhiav

Lub Koom Haum Me

Tus me nyuam mos mos tsis yog me nyuam mos tsis tas txhua qhov kev lom zem ua si nrog lawv. Cov kev tshawb nrhiav cov lus da dej ntawm cov me nyuam mos no yog ib qho zoo sib ntxiv rau tus menyuam da dej uas koj tabtom tuaj tos. Cov lus tshawb hauv cov lus da dej ntawm tus me nyuam mos yog tag nrho cov dawb thiab tuaj yeem luam tau yooj yim hauv ob peb feeb xwb. Tsis tas yuav siv nyiaj rau hauv qhov chaw ntawm tus me nyuam da dej vim hais tias koj tuaj yeem tau txais cov no dawb nrog rau lwm cov ntawv me me ua si da dej thiab lwm cov ntawv me me da dej .

Tus Me Nyuam Nrhiav Lo Lus Tshawb Nrhiav

Mus xyuas txhua qhov sib txuas hauv qab no mus saib cov lus mos menyuam yaus cov lus tshawb nrhiav. Ua raws li cov lus qhia rau txhua qhov kev sib tw kom tau qhov zoo tshaj plaws ntawm cov ntawv luam tawm.