Ib Txoj Kev Sib Piv Tsheej los Sib Piv Txwv Sib Raug Zoo Nrog Kev Ncauj Npe ntawm Kev Ua Si

Tshawb Koj Qhov Kev Ntsuam Xyuas Qhov Ua Tau Los Ua Ntej Ua Ntej Raug Rho Tawm

Yuav ua li cas los xam txog kev pheej hmoo thiab lwm yam khoom plig hauv kev ua si ntawm Chance.

Yog tias koj tab tom ua si hauv kev ua si xws li sweepstakes thiab lotteries, nws yog qhov ntse ntse rau koj lub dag zog uas koj muaj lub txiaj ntsim zoo tshaj plaws rau qhov tsawg tshaj plaws ntawm kev pheej hmoo. Ntawm no yog li cas los laij cov qauv ntawm kev pheej hmoo rau nqi zog rau ntau yam kev ua si ntawm lub caij nyoog kom paub tseeb tias koj tau txais qhov txiaj ntsig zoo tshaj plaws.

Muaj ntau txoj hauv kev los txiav txim seb qhov zoo tshaj plaws sweepstakes thiab lotteries yuav nkag mus. Piv txwv li, koj tuaj yeem siv qhov sib tw ntawm kev sib tw khoom los sis kev xaiv los txiav txim seb kev ua si twg yuav siv koj lub sij hawm nkag los.

Txawm li cas los xij, qhov muaj tseeb yuav ua rau koj teb tsis tiav vim lawv tsis tuaj yeem coj qhov nqi zog ntawm qhov khoom plig.

Thaum koj yuav ua tau ntau tshaj $ 10 daim gift card ntau tshaj li ntawm ib lab lub nyiaj hauv Kev Npau Suav los sis Ib Thaj Tsam Nruab Nrab ntawm Powerball , koj lub txiaj ntsim ntawm ob qhov khoom yuav hloov koj lub neej thaum daim gift card yuav tsuas yog qhov zoo tshaj.

Rau lwm cov tes, thaum qhov sib txawv yog 100 lab rau ib tug tawm tsam koj, qhov kev muaj feem cuam ntawm kev sib tw yog tsawg tsawg uas koj yuav raug poob mus rau hauv sweepstakes burnout ua ntej koj yeej ib tus nqi zog.

Thaum koj tham txog kev ua si uas koj them rau kev koom tes, zoo li lub rho npe, cia siab rau qhov kev sib tw ntawm ib leeg los txiav txim siab seb koj puas yuav tsum tau yuav ib daim pib pib chancier. Ua ntej koj siv koj cov nyiaj khwv tau los, koj yuav tsum nco ntsoov tias koj paub tias koj siab npaum li cas yuav mus. Thiab qhov twg yog qhov uas qhov kev pheej hmoo kom muaj nuj nqis piv nrog los ntawm kev ua haujlwm.

Yam Uas Yuav Tsum Tau Ua rau Kev Ntseeg Tau Zoo Tshaj Plaws Yog

Ib qho kev pheej hmoo rau tus nqi zog yog ib qho yooj yim tab sis scientific txoj kev ntsuam xyuas seb qhov kev pheej hmoo twg yog qhov yuav los them rau koj.

Lub tswv yim yog los ntawm cov peev hauv ntiaj teb, tab sis nws tuaj yeem yoog tau los ntsuam xyuas ntau yam kev ua si uas pom tau qhov kev txiav txim siab tshaj plaws rau koj mus ua si.

Qhov feem ntau yuav yooj yim rau kev muab tshaj tawm yog faib cov nqi zog, los yog tus nqi ntawm qhov khoom plig muaj peev xwm, los ntawm tus nqi ntawm kev ua si. Qhov tsawg dua qhov tshwm sim ua yog, qhov txo qis qhov muaj feem.

Muaj ntau tus tub ua lag luam pom tias qhov kev pheej hmoo tsis tsim nyog mus txog rau thaum qhov sib piv 2: 1. Yog hais tias cov zauv feem ntau los ntawm ib qho, koj qhov kev pheej hmoo siab tshaj qhov nyiaj koj yuav ua tau los ntawm kev ua si.

Thaum nws los txog rau kev ua si ntawm lub caij nyoog, qhov kev pheej hmoo yooj yim rau kev muab nqi zog piv zoo li zoo heev. Piv txwv, cia peb hais tias koj tab tom xav seb puas los yog tsis xav nkag mus rau hauv koj lub tsev kawm ntawv. Cov nqi pib yog $ 2 apiece thiab qhov khoom plig yog $ 100 daim Visa gift card. Koj txoj kev pheej hmoo siab yuav muab faib ua ob tog los ntawm 100 lossis 0.02, zoo thiab tsawg.

Ib qho kev xaiv yuav muaj kev pheej hmoo tseem ceeb tshaj rau tus nqi zog. Yog hais tias koj them $ 2 ib daim pib thiab tus tau nyiaj ntau tshaj yog $ 100 lab, koj muaj ib qho kev pheej hmoo kom tau tus nqi zog ntawm .00000002.

Txoj kev ntsuam xyuas txoj kev pheej hmoo no tau siv tsis txaus rau cov neeg uas nkag mus rau hauv sweepstakes thiab lotteries vim nws tsis xav tau qhov muaj tseeb. Thaum lub sij hawm txoj kev pheej hmoo kom muaj nuj nqi piv zoo rau kev nkag mus xaiv, qhov txawv ntawm txoj kev sib tw ua xoom.

Yog li lwm txoj kev los ntawm kev siv qhov kev pheej hmoo rau kev muab nqi zog rau cov xaiv yuav lottery yog xav txog qhov khoom plig tau xoom, qhov twg taw tes nws meej meej tias, kev ua lej, kev yuav khoom yog ib qho kev pov tseg ntawm cov nyiaj. Tab sis txoj kev xav tsis pab ntau npaum li cas yog tias koj tau txiav txim siab tias koj xav mus ua si lub npe tab sis koj xav paub seb cov kev ua si muaj qhov zoo tshaj plaws ntawm kev sib tw.

Ib rooj plaub uas siv lub hauv paus tsim nyog rau kev muab nqi zog thaum nkag mus rau hauv sweepstakes yog los sib piv qhov kev pheej hmoo ntawm kev siv nyiaj tiv thaiv tsis tau them. Piv txwv li, yog tias koj xav tau siv HGTV Npau suav Tsev "qhov chaw" ntawm kev xa xov mus rau ib qho chaw xa ntawv tuaj, koj tuaj yeem pom tias yuav them li cas rau nyiaj muas thiab hnab ntawv tuaj yeem cuam tshuam rau koj qhov kev pheej hmoo.

Yuav Ua Li Cas Rau Qhov Kev Xiam Oob Khab Thaum Them Nyiaj Ntsig thiab Tshaj Lij

Yog tias koj xav tau ib qho zoo dua uas siv cov sijhawm ua si, koj yuav tsum muaj peev xwm muab qhov nqi zog thiab qhov yuav tau txais txiaj ntsig ntawm koj txoj kev pheej hmoo thiab kev sib tw. Koj ua qhov no los ntawm qhov tseeb ntawm qhov muaj tseeb rau hauv koj qhov peev xwm tau txais txiaj ntsig kom tau ib qho txiaj ntsig rau qhov nqi zog.

Cov mis koj yuav tsum tau ua raws li kev ua no yog xam:

Kwv yees los ntawm kev txiav txim siab = (qhov sib tw ntawm qhov kev txiav txim siab ua zauv) x (nqi zog)

Hloov Ris Tshoj (Reward Calculation) = (tus nqi ntawm kev ua si) / / (nqi tshaj li cas)

Cia peb siv Powerball Roj Npe ua ib qho piv txwv txij li qhov kev sib tw ntawm Success Powerball yeej tsau thiab tsis nyob ntawm seb muaj pes tsawg tus nkag. Rau qhov ua piv txwv no, peb yuav xav tias tus tau nyiaj ntau yog $ 100,000,000.

Qhov sib tw ntawm winning qhov tau nyiaj ntau, raws li lub website Powerball, yog ib qho hauv 292,201,338. Muaj ib co rounding, uas txhais tau tias koj muaj peev xwm yog 0.00000342 feem pua ​​ntawm kev ua tiav. Muab ntau tshaj 100 plhom dai nyiaj them rau qhov feem pua ​​thiab koj tau txais ib qho txiaj ntsim zoo rau koj qhov khoom plig txaus siab: .342.

Thaum koj thov koj qhov kev pheej hmoo kom them nqi zog thiab faib tus nqi ntawm daim pib mus ($ 2) los ntawm qhov nqi kwv yees ($ .342) koj tau txais qhov txiaj ntsig rau qhov nqi zog ntawm 5.8: 1. Vim tias tus lej (ntau me ntsis) ntau dua li ib tus, koj tuaj yeem pom tias koj tau hla tus pib ntawm qhov chaw khwv yees nyiaj ntau dua koj cov peev hauv daim pib.

Qhov tseeb, qhov kev tiv thaiv ntawm tus nqi zog ntawm playing Powerball yog qhov nyuaj tshaj qhov no, vim hais tias muaj ntau hom nyiaj ntau dua tshaj qhov nyiaj tau tshaj, thiab txhua qhov kev them nuj nqis uas muaj peev xwm muaj nws qhov kev sib tw. Sib piv cov Powerball nkaus xwb uas muaj kwv yees li ntawm 38 rau ib qho thiab $ 4 payout.

Ua cov lej ntawm no, koj yuav tsum faib ib qho ntawm 38 kom tau li 0.026. Thib $ 4 payout los ntawm 0.026 thiab koj tau txais .104 raws li koj lub nqi zog. Ces faib .104 ntawm tus nqi ntawm Ib Daim Ntawv Tos Tuaj ($ 2) kom tau 0.052: 1 thiab koj muaj qhov yuav kis tau tus nqi zog. Qhov teeb meem yog tseem siab, tab sis zoo dua cov uas tau txais qhov tau nyiaj ntau heev.

Rau lwm tus piv txwv, cia peb hais tias koj tseem tabtom txiav txim siab seb puas los yog tsis xa cov ntaub ntawv xa tuaj rau HGTV Dream Home Sweepstakes los ntawm kev xa ntawv. Peb yuav siv ib qho piv txwv uas HGTV Lub Tsev Khaws Chaw muaj nqis txog $ 1,000,000, tus nqi ntawm cov ntawv xa tuaj (nrog rau nyiaj muas, lub hnab ntawv, thiab lwm yam) yog $ 0.75, thiab muab pub rau 100 lab nkag.

Yog hais tias koj twb tau coj kom zoo dua ntawm koj ob qho kev xa tawm hauv internet pub dawb, ib qho kev xa ntawv-xa tawm tuaj yeem coj koj qhov nce ntawm 3 hauv 100 lab los yog .00000003. Tshaj tawm cov kev sib tw los ntawm cov kev siv nyiaj hauv lub tsheej lab ntawm tus nqi kom tau txais txiaj ntsig ntawm 0.03. Sib faib cov nqi xa ntawv tuaj rau hauv kev nkag teb chaws ($ 0.75) los ntawm qhov nqi zog kom tau ib qho kev pheej hmoo ntawm 25. Nrog rau cov kev sib tw, koj yuav zoo dua nyob rau ntawm koj cov ntaub ntawv dawb.

Yuav Siv Koj Cov Kev Hloov Kho Los Rau Kev Ntsuam Xyuas Zoo Tshaj Plaws

Nws yuav tsum tsis muaj surprise tias txoj kev pheej hmoo yuav muab nqi zog rau kev ua si rau Powerball rho npe tsis yog nyob hauv koj txoj kev haum xeeb. Tib yam muaj tseeb rau ntau yam kev ua si xws li roulette lossis blackjack. Muaj ib qho laj thawj zoo rau cov laus hais tias, "Lub tsev yeej ib txwm yeej."

Tsis muaj laj thawj tsis pub pov tseg rau ob peb bucks mus rau cov ntawv pov thawj, yog tias koj muaj cov nyiaj them nqi thiab koj paub tias qhov yuav zoo tshaj yog tias koj yuav poob koj cov nyiaj. Qee lub sij hawm nws muaj nqis rau ob peb bucks npau suav txog nws tus nplua nuj.

Txawm li cas los xij, cov lus teb yuav pab koj txiav txim siab qhov twg koj lub sijhawm thiab nyiaj txiag zoo tshaj plaws. Yog tias koj xav tau hom twg xaiv los ua si los yog txoj kev them nyiaj nkag mus siv los nkag mus rau hauv sweepstakes, xam qhov kev pheej hmoo thiab kev them nqi yuav muab koj txoj kev sib piv los piv rau lawv.

Nco ntsoov tias cov lus teb tsuas yog kam nrog kev pheej hmoo. Thaum koj nkag rau hauv internet sweepstakes dawb, koj muaj lwm txoj kev pheej hmoo vim tias koj lub sijhawm thiab lub zog muaj nuj nqis thiab. Nws yog lub tswv yim zoo los tsim cov tswv yim sweepstakes uas ua kom sweepstakes nrog kev txaus siab tiam sis tsis tshua muaj feem ntawm winning nrog givingaways nrog zoo dua qhov yuav kom koj yeej ntau txaus los xav tias koj lub sijhawm zoo siv.