Nkag mus rau Win Christmas Sweepstakes thiab Lwm Cov Nyiaj Caij Hnub So

Sweepstakes uas nquam paj nquam nruas Christmas, Thanksgiving, thiab Lwm HNUB

Hnub caiv sweepstakes yog ib co ntawm cov txiaj ntsig tshaj plaws ntawm lub xyoo. Txhua xyoo, cov tuam txhab sib koom ua kev zoo siab los ntawm kev muab khoom plig rau Christmas, Hevukkah, Xyoo Tshiab, thiab lwm yam caij ntuj sov hnub so.

Cov khoom plig zoo li yuav tsum muaj xws li Christmas presents los yog Thanksgiving lom zem yam yuav tau txais txiaj ntsig rau kev ywj pheej ntawm koj tus kheej tom qab lub caij so.

Suab zoo? Tom qab ntawd saib pes tsawg ntawm cov giveaways koj yuav yeej ua ntej cov hnub so kawg!

1. ARicherYou - Dawb Them Nqi Tsho Khaub Ncaws
Ntawm no yog koj qhov koob tshuaj ntawm qhov nyiaj tau $ 12,000 nyob rau hauv ob xyoos tom ntej no.
Pib Sau: Ib zaug ib leeg twg
Hnub kawg: Hlis tim 31, xyoo 2018
Kev Tsim Nyog: Qhib rau txhua tus
Xav paub ntxiv txog qhov Sweepstakes no
Sau cov khaub ncaws ncaj qha