Kawm Yuav Khaws Cov Khoom Noj Hauv Tsev Nyob Hauv Tsev

16 Lub Tswv Yim Rau Kev Cia Siab ntawm Cov Txiv Hmab Txiv Ntoo thiab Khoom Noj

Kev ziab yog ib txoj hau kev zoo khaws cov khoom noj, tab sis tsuas yog tias koj ua nws txoj cai. Ntawm no yog ob peb lub tswv yim los xyuas kom koj cov khoom noj tau zoo nyob hauv tsev:

Tswv yim rau Ntim Txiv Ntoo Txiv Hmab Txiv Ntoo thiab Zaub Mov

Cov Lus Qhia rau Kev Muab Zaub Mov Ntawm Quav

Cov Tswv Yim Rau Kev Siv Txiv Hmab Txiv Ntoo thiab Cov Khoom Noj