Txoj Kev Sib Tw & Kev Sweepstakes Yuav Ua Koj Richer

Koj tuaj yeem ua nyiaj nrog txojkev sib tw? Yog tias koj tau raug tso tawm lawm, nyob nruab nrab ntawm cov hauj lwm, los yog tab tom nrhiav kom tau ib co nyiaj hauv koj lub sijhawm dawb yam tsis tas ua rau koj tus kheej, txoj kev sib tw yog ib qho yooj yim thiab kev lom zem kom coj tau ib co nyiaj ntxiv.

Wb fim nws, nws muaj kev nyuaj siab rau kev tsis lees paub koj tus kheej ib hmo tawm ntawm lub nroog lossis qee lub tsho uas ntxim hlub vim koj paub tias koj cov nyiaj yuav raug siv zoo dua. Yog tias koj cov nyiaj tau qeeb, siv tsawg lub sijhawm nkag rau kev sib tw txhua hnub yog ib txoj hauv kev zoo ua txhua yam uas koj xav ua, tsis muaj txim.

Cov nyiaj tau txais txiaj ntsig yog, ntawm chav kawm, ib txoj hauv kev zoo los tawm los. Txawm li cas los xij, kuj muaj qee txoj hauv kev los siv cov muabaways kom tau nyiaj ntau hauv koj cov nyiaj. Nov yog qee qhov ntawm txoj kev uas yuav nkag mus rau txoj kev sib tw thiab cov sweepstakes tuaj yeem ua kom yooj yim nyiaj siv yooj yim dua.

 1. Yeej Nyiaj Los Ntawm Nyiaj Tseg Nyiaj Tseg:
  Txoj kev ncaj qha los mus khwv tau nyiaj nrog sweepstakes yog los ntawm kev yeej tsuas nws. Muaj ntau txoj kev sib tw thiab cov sweepstakes muab nyiaj ntsuab thaum twg los tau. Qee tus muab nyiaj pub dawb me ntsis, tab sis cov $ 5 thiab $ 10 nyiaj yuav ntxiv tau sai sai! Lwm tus yog mega sweepstakes muab cia $ 50,000 los yog ntau dua.

  Koj tuaj yeem nrhiav cov sweepstakes yooj yim los ntawm kev mus saib cov nyiaj ntsuab sweepstakes , uas tsuas muaj sweepstakes nrog cov nyiaj ntsuab nyiaj dawb. Yog tias koj xav tau kev pab tswv yim txog kev nkag mus rau thiab ua li cas rau cov muabaways, xyuas seb yuav nkag mus hauv online sweepstakes li ib tug pro .
 2. Txuag Nyiaj Uas Koj Thiaj Tseg Tsis Siv Nyiaj .
  Yog tias koj tab tom nrhiav kev los khwv tau nyiaj nrog sweepstakes, koj tsis tas yuav tsom ncaj qha rau ntawm cov nyiaj ntsuab sweepstakes. Koj tuaj yeem nkag mus los yeej cov khoom zoo li cov khoom noj dawb, kev lom zem, cov phau ntawv, thiab ntau dua.

  Ib txoj kev ntse kom txuag tau nyiaj nrog txoj kev sib tw yog kom muab cov nyiaj ntsuab uas koj xav tau feem ntau siv rau ntawm tus nqi zog rau hauv koj tus as-qhauj. Yog tias koj yeej ib daim yeeb yaj kiab ua yeeb yam , piv txwv, muab cov nqi ntawm tus nqi pib rau hauv koj tus as-qhauj nyiaj los yog ntxiv qhov nyiaj rau koj daim credit card tom ntej. Koj tseem yuav muaj kev lom zem thiab koj yuav txo koj cov nuj nqis tib lub sijhawm.
 1. Muag Kev Muag Khoom .
  Yog tias koj nkag mus rau sweepstakes xwm yeem, koj yuav muaj feem nrog qee yam khoom plig uas koj tsis xav tau, los yog tias koj twb muaj zoo li lub hnab ntim ntawv uas yog siv ntau heev, siv cov kev ua si uas tsis haum rau koj cov me nyuam, lossis lub laptop thaum koj twb muaj ib tus hlub koj.

  Tsis yog cia cov khoom no zaum ntawm koj lub tsev sib sau ua hmoov av, muab cia rau muag ntawm eBay, Craigslist, lossis ib qhov chaw zoo sib xws. Qhov khoom plig yuav pom cov tsev zoo thiab koj yuav xaus nrog qee cov nyiaj uas tsim nyog yuav tsum tau. Kev muag khoom pliaj yog qhov zoo tshaj los mus khwv tau nyiaj los ntawm kev sib tw.
 1. Txhawb Nyiaj Prizes rau Cov Nyiaj Se .
  Lwm txoj kev los khwv tau nyiaj nrog kev sib tw pov ntawv tawm suab yog los muab pub rau lawv rau ib qho kev sib hlub sib txhawb thiab mam li rho tawm ntawm koj cov se. Cov nyiaj uas koj tsis tas yuav them rau tsoomfwv yog nyiaj ntau hauv koj lub hnab tsho. (Tus kws tshaj lij seev tswv faib tawm tswv yim ntawm kev thov nyiaj txiav tawm ntawm cov nyiaj se.)

Nws tsis yog ib lub tswv yim zoo uas yuav ua rau koj tsev neeg muaj kev noj qab haus huv ntawm lawv txoj kab los ntawm kev txiav nyiaj ntawm txoj kev sib tw. Kev sib tw rau txoj kev ua neej nyob yog muaj kev pheej hmoo siab, thiab koj yuav zoo dua yog koj tau txais txoj hauj lwm ib nrab hnub tshaj qhov siv txoj kev sib tw ua koj qhov nyiaj tau los.

Tab sis yog tias koj muaj sij hawm, txoj kev sib tw yuav ua tau ntau txoj hauv kev ntxiv rau qee cov nyiaj ntxiv rau koj lub neej. Thiab yog tias koj muaj hmoo heev, koj yuav muaj nyiaj txaus los muab koj tej nyiaj txiag tseg tom qab koj mus tas li!