Yuav ua li cas rau Deal nrog Frugal Burnout

Kev txom nyem los ntawm ib rooj plaub ntawm frugal burnout? Ntawm no yog yuav ua li cas nrog nws:

 • 01 - Teeb lub hom phiaj uas cuam tshuam rau koj

  Skrimping thiab txuag tsis yog kev lom zem ntau, tshwj tsis yog tias yog vim li cas rau nws. Npaj ib lub hom phiaj nyiaj txiag uas cuam tshuam koj - them nqi koj cov credit card , them koj cov nqi tsev, ua ib qho kev pab nyiaj rau kev mob ceev ceev , txuag nyiaj so koobtsheej. Tom qab ntawd, rov qab qhia koj tus kheej ntawm lub hom phiaj no thaum twg koj txoj kev txhawb zog.

 • 02 - Qeeb

  Yog tias koj hnov ​​hlawv tawm, nws yuav yog tias koj tab tom sim ua kom dhau ntau dhau. Khaws ob peb txoj kev paub uas koj xav ua haujlwm rau. Tom qab ntawd, cia lawv ua ntej lawv mus rau lwm yam.

 • 03 - Txiav Koj Tus Kheej Ib Leeg

  Ua rau feem ntau ntawm koj cov nyiaj yog ib qho, tab sis khiav koj cov nyiaj kom nruj kom tsis muaj chaw ua pa yog lwm. Tsim kom muaj qee qhov kev nkag mus rau hauv koj lub peev nyiaj, thiab cov kev xav ntawm qhov kev tshem tawm tsis tshua muaj kev txhawj xeeb txog koj.

 • 04 - Ditch Tej Yam Uas Tsis Ua Haujlwm

  Ua tej yam kom txuag tau nyiaj uas koj kiag li ntxub? Tom qab ntawd, tso tseg lawv. Muaj ntau ntau txoj kev los cawm, yog li nws xav ua kom tsis muaj cov khoom uas tsis ua haujlwm rau koj.

 • 05 - Ua Frugality Kev Ua Si

  Lub neej nyob tsuas yog ib txoj hauj lwm, yog tias koj ua ib qho. Xaiv saib daim couponing, khw muag khoom thiab tag nrho lwm yam uas koj ua kom txuag tau kev ua si, thiab qhov ntawd yog qhov lawv yuav ua.

 • 06 - Rov Ntsuam Koj Kev Loj Hlob

  Thaum koj tab tom ua haujlwm ntawm lub hom phiaj nyiaj txiag loj, nws yooj yim kom tsis pom qhov kev vam meej uas koj tau ua lawm. Teem ib lub sijhawm ib lub hlis rau txhua lub hlis los saib xyuas koj cov kev kawm, thiab rov qab ua koj siab kom ncav qhov kev ua tiav.

 • 07 - Muaj Ntau Yam Kev lom zem

  Tsis txhob mus ntes tau hauv koj cov nyiaj txiag uas koj tsis nco qab muaj kev lom zem.

 • 08 - Kawm Something Tshiab

  Nkees ua tej yam qub dhau los? Tom qab ntawd, kawm tej yam tshiab. Teb, canning thiab candlemaking yog tsuas yog ob peb ntawm ntau cov possibilities.

 • 09 - Kho Koj Tus Kheej

  Kev haus luam yeeb tsis yog hais txog kev tshem tawm koj tus kheej ntawm yam koj nyiam. Mus ua ntej thiab kho koj tus kheej rau cov pluas noj nyob los yog ib pab tshiab tshiab. Tej zaum nws yuav siv sij hawm ntev me ntsis kom mus txog koj lub hom phiaj, tiam sis koj qhov kev zoo siab yeej muaj nqis rau nws.

  • Cov kev taug kom haum rau kev siv nyiaj