Yuav Ua Li Npau Suav Rau Ib Tsoom Fwv Me Me

Cov npau suav loj heev tsis yog rau cov tib neeg nrog sib sib zog nqus. Ntawm no yog yuav ua li cas yuav ua rau tej yam loj tshwm sim ntawm me me siv nyiaj:

Txhais qhov Koj Xav Tau

Cov npau suav zoo li kev vague thiab paub daws teeb (piv txwv li kuv xav tsim kom muaj vaj tse npau suav, yuav ua liaj ua teb, taug kev hauv ntiaj teb, so haujlwm ntxov). Siv qee lub sij hawm los txhais seb koj xav tau dab tsi ntau li ntau tau, yog li koj npau suav yuav ua dab tsi tiag tiag uas koj tuaj yeem pib ua hauj lwm rau.

Tshawb Tus Nqi

Thaum koj paub meej tias koj tab tom ua haujlwm rau qhov twg, ua qee yam kev tshawb fawb kom paub tias dab tsi yuav ua rau nws tshwm sim. Kos cov npe ntawm cov av; mus ncig xyuas lub vev xaib; ntsib nrog cov nyiaj txiag npaj; los sis nrog cov neeg uas tau ua tej yam uas koj xav ua. Cov nqi yuav hloov lub sijhawm, tab sis qhov no yuav tsawg kawg yog muab koj dhia tawm.

Qhia rau koj tus kheej txog hnub kawg

Cov kev npau suav loj tuaj nrog cov cim npe loj, tab sis tsis txhob cia qhov kev hem koj.

Txiav txim siab npaum li cas lub sijhawm koj yuav muab koj tus kheej kom paub koj tus npau suav, yog li koj tuaj yeem pib ua koj lub hom phiaj ntawm kev tua.

Npaj Cov Hom Phiaj Rau Koj Tus Kheej

Thaum koj tau tsim ib qho nqi thiab hnub kawg, suav seb koj yuav xav tau li cas kom txuag tau txhua lub hli kom tau raws koj lub hom phiaj. Tom qab ntawd, nrhiav txoj hau kev ua rau nws tshwm sim.

Mus hla koj cov peev nyiaj tam sim no, thiab nrhiav tej yam uas koj tuaj yeem txiav - hla koj lub xov tooj ; hle noj mov tawm; mus ntev ntawm haircuts. Ua siab dawb siab zoo li koj xav tau los nrhiav cov nyiaj uas koj xav tau. Cov npau suav loj heev uas tsim nyog ua kev txi.

Tseem xav tau nyiaj ntau dua? Tom qab ntawd, txoj hauv kev tawm tswv yim kom tau txais nyiaj ntxiv . Ua hauj lwm nyuaj yuav cia li ua rau koj txaus siab rau koj tus npau suav ntau heev.

Npau suav Kav

Xav txog dab tsi koj yuav xav paub koj tus npau suav (ntxiv nyiaj). Tom qab ntawd, sim nrhiav haujlwm thaum koj tawm nraum khw. Chaw muag khoom thiab cov khw muag khoom noj khoom haus yog qhov zoo tshaj plaws rau cov khoom siv khoom pheej yig, cov cuab yeej thiab cov khoom vaj khoom tsev. Txhua yam koj ua tau los daus rau ntawm tus luv nqi yuav pab koj mus txog koj lub hom phiaj sai dua.

Txhawb Koj Kev Txawj Ntse

Tshawb xyuas koj txoj kev kawm tsis tu ncua kom koj muaj kev kub siab. Yog tias koj pom koj tus kheej yuav tej yam uas koj tsis xav tau, sau koj tus npau suav rau ob peb daim ntawv lo, thiab rub ib qho ntawm txhua daim debit thiab credit card. Pom tau tias lub hom phiaj ntawm qhov chaw txiav nyiaj, yuav ua rau koj xav tias ob zaug txog txhua yam koj lo rau ntawm txoj hlua.

Xav tau ntau dua los pab kom koj muaj kev txhawb zog? Tom qab ntawd, khawb tob rau hauv txoj kev npaj. Tear tawm kev tshoov siab duab los ntawm cov ntawv xov xwm; tsim tus PIN Board rau Pinterest kom khiav ntawm koj lub tswv yim; nqa ib chav kawm tuaj nqa cov txuj ci uas koj yuav tsum tau; mus saib cov phau ntawv ntawm lub tsev qiv ntawv.

Muab koj tus kheej tso cai kom ntseeg tau tias tej yam loj yuav ua tau. Tom qab ntawd, mus tom qab koj tus npau suav nyuaj.