Dab tsi yog koj qhov kev sib tw?

Kawm Yuav Coj Cov Qauv Ntsuam Xyuas Hauv 3 Hloov

Koj paub koj cov khoom thiab koj cov neeg muas zaub, tab sis koj ua li cas koj thiaj paub tias hom kev lag luam yuav zoo li cas los sis cov nqi dab tsi koj yuav tsum siv rau koj cov khoom los yog cov kev pab? Dab tsi ua rau koj lub lag luam txawv? Koj qhov kev sib tw zoo li cas?

Nws yog ib qho tseem ceeb rau cov lag luam tshiab kom tiav cov kev sib tw sib tw thaum lub sij hawm npaj ua lag luam. Cov kev txawj ntse sib tw kuj tseem yuav pab tau rau, kev tshaj tawm, kev tswj hwm thiab lwm txoj kev npaj tswv yim rau retailers hauv txhua theem ntawm lawv cov lag luam.

Ua ntej koj tuaj yeem paub koj qhov kev sib tw, koj yuav tsum paub koj tus neeg sib tw.

Cov Lus Nug Txog Kev Sib Ntsib

Thawj kauj ruam hauv kev txiav txim siab ntawm koj txoj kev sib tw yog ua qhov kev ntsuam xyuas ntawm koj cov neeg sib tw. Sau koj thawj qhov sib tw thiab teb cov lus nug rau txhua lub lag luam.

Teb cov lus nug nrog Kev Tshawb Fawb

Yuav teb tau cov lus nug no, cov khw muag khoom yuav tsum tau ua qee ntu ua haujlwm thiab sib sau ua ke ntawm kev txawj ntse. Kev sib tw tshawb nrhiav thiab kev ntsuam xyuas tsis tas yuav nyuaj.

Tsis tas yuav tau ntiav ib tus neeg ua li cas koj ua tau koj tus kheej, tab sis xav txog kev siv lub tuam txhab kev tshawb fawb nrhiav cov ntaub ntawv uas tsis muaj laj mej pej xeem muaj. Ntawm no yog ob peb yam koj yuav siv tau los mus kis tau cov kev txawj ntse ntawm kev sib tw.

Muab rau Haujlwm

Cov txiaj ntsim ntawm koj qhov kev tshawb fawb sib tw tsim cov kev txawj tsim nyog rau kev ua lag luam hauv khw muag khoom thiab txhais koj qhov kev sib tw kom sib txawv .

Yuav kom tau txais txiaj ntsig los ntawm koj txoj kev tshawb fawb, noj ntau yam tsis zoo ntawm koj cov neeg sib tw ua tau thiab tig lawv mus rau hauv kev muaj peev xwm rau koj txoj kev lag luam. Nqus koj cov npe cia tsuas yog cov khoom uas yuav muab rau koj sib tw.

Nco ntsoov tias koj daim ntawv teev npe yog:

Yog tias koj pib ua lag luam yam tsis muaj kev sib tw, koj yuav tsum muaj kev tsim cov cuab yeej lag luam thiab cov khoom los yog kev pabcuam ua haujlwm uas yog tawm ntawm cov cim.

Qhov no tuaj yeem raug nqi koj lub sij hawm thiab nyiaj txiag thaum lub hli ntxov uas tseem ceeb heev.

Koj yuav tsum npaj tswv yim tuaj yeem khaws cov kev txawj ntse raws li koj txoj kev lag luam loj tuaj. Qhov no yuav pab koj nyob twjywm. Kev sib tw twv yog qhov kev sib txuas lus thiab cov khw muag khoom muag yuav tsum sib sau ua ke txog lawv cov neeg sib tw .