Koj Puas Tuaj Yeem Rau Kev Nkag Mus Hauv Tsev Tawm Tsam Ntev?

Yuav Ua Li Cas Tsis Txhob Ua Ntaub Ntawv Nkag Quav?

Koj puas tau tuaj yeem tuaj hla ib zaug tuaj nkag sweepstakes nrog ib qho khoom plig zoo, thiab nkag mus rau nws ... tsuas yog paub tias koj tau nkag mus rau tib lub sweep ob peb lub lis piam dhau los? Koj puas tau ua rau koj txoj kev puas tsuaj? Koj puas tsim nyog tau txais kev tsis txaus siab ?

Lo lus teb yog qhov txawv txav "tej zaum."

Ntawm chav kawm, nws yuav tsum mus tsis tau hais tias koj yuav tsum tsis txhob sim khib lav los ntawm nkag mus rau lub hom phiaj. Ib qho ntawm kev ua tsis dawb huv, nkag mus ntau dua li cov cai ntawm tus sweepstakes yuav tsis tuaj yeem ua rau kom koj muaj kev vam meej.

Cov ntaub ntawv sib txawv no yooj yim rau cov sweepstakes 'cov neeg txhawb nqa kom pom thiab tshem tawm thaum lawv nkag cov ntaub ntawv pov thawj, thiab thaum koj qhia meej meej rau kev dag, koj yuav muaj tag nrho koj cov kev nkag tsis tau zoo dua.

Yog tias koj xav tau ib tus yeej, koj yuav tsum nyeem cov cai kom zoo thiab nco ntsoov ua raws li lawv. Nws tseem ceeb heev kom paub tseeb tias koj tuaj yeem nkag mus rau ntau npaum li cas ua ntej koj pib. Yog tias koj tsis paub meej tias lub sijhawm hauv cov cai txhais tau li cas, xyuas cov lus qhia no kom sweepstakes nkag txwv rau cov lus qhia ntxiv.

Tab sis txhua tus neeg ua yuam kev qee zaus. Tej zaum koj tsis nco qab koj tau nkag mus rau hauv cov sweepstakes, los yog qhov kawg ncua ntxiv thiab koj nkag rov qab xav dua tias ib qho tshiab muabaway tau pib, los yog tej zaum koj tsuas tau nyem qhov "xa" khawm ob zaug los ntawm kev sib tsoo.

Txoj hauv kev zoo tshaj kom tsis txhob muaj qhov tsis zoo ntawm kev nkag mus rau kev sib tw yog yuav tsum ceevfaj heev npaum licas. Lub tswv yim zoo yog ib qho uas yuav pab tau koj kom zoo dua txog qhov koj twb tau nkag mus lawm xwv kom koj thiaj li tsis txhob ua yuam kev.

Piv txwv, teeb tsa ib qhov chaw hauv phau ntawv hauv koj tus internet browser ua kom yooj yim rau ob-kos seb koj puas tau nkag mus rau ib qho khoom plig los yog tsis tau, thaum tseem ceeb toom rau koj thaum lub sij hawm nkag mus txhua hnub, txhua lub lim tiam, thiab txhua lub hlis sweepstakes dua.

Tabsis Tamsim No Yog Tias Koj Twb Tuaj Mus Ntev?

Yog tias koj tau ua yuam kev lawm thiab ntau zaus ntau dua li cov cai, koj puas tau muab koj lub sijhawm nkag mus los?

Koj yuav tsis tsim nyog thiab poob txhua lub sij hawm los yeej tau? Zoo, qee zaum.

Sweepstakes cov neeg txhawb nqa feem ntau muaj ob txoj kev los mus daws cov ntaub ntawv sib txawv: lawv tsis tsim nyog txhua yam nkag los ntawm tus neeg ua txhaum, los yog lawv suav cov thawj nkag. Ntawm chav kawm, yog nkag tau ntau ntxiv, cov neeg txhawb nqa muaj ntau txoj kev xaiv. Nrog rau txhua txhua hnub sweepstakes , piv txwv li, tus neeg pab txhawb nqa xaiv tau qhov tsis zoo ntawm tus neeg tuaj yeem los ntawm tag nrho cov sweepstakes, tshem tawm txhua yam nkag tau hnub ntawd, los yog muab tag nrho cov ntawv nkag tom qab thawj zaug. Yog hais tias tus neeg pab txhawb nqa xaiv muab pov tseg tsuas yog qhov nkag uas tshaj li cov kev txwv nkag, koj tseem muaj kev txhaj tshuaj thaum kev yeej.

Yuav ua li cas koj tuaj yeem qhia rau txoj kev twg uas yog siv tus sweepstakes? Saib cov cai kom pom tias lawv puas muaj lus teb. Yog hais tias cov cai tsis hais txog cov txheej txheem sib txawv li cas, koj yuav tsum hle koj cov ntiv tes los yog hu rau tus neeg pab txhawb nqa ncaj qha mus nug.

Yuav Ua Li Cas Yog Tias Koj Tsis Muaj Peev Xwm Nco Tias Koj Nkag Teb Los yog Tsis Tau:

Lus hauv no teb OK, yog tias koj xav tias yuav nkag mus rau ib giveaway uas zoo li paub ... tab sis koj tsis nco qab yog hais tias koj twb nkag los tsis?

Koj lub web browser kuj muaj lo lus teb. Tshawb nrhiav lub sweepstakes qhov website hauv koj qhov browser keeb kwm seb koj puas tau mus xyuas cov nplooj ntawv hauv yav dhau los.

Yog tias muaj, nws muaj caij nyoog zoo uas koj twb nkag mus lawm thiab koj tuaj yeem hla mus ntxiv.

Yog tias qhov ntawd tsis pab, thiab koj yeej tsis muaj lub tswv yim yog tias koj nkag mus los tsis ... zoo, yog tias koj tsis muaj qhov nkag, koj tsis muaj caij nyoog ntawm kev yeej. Qhov no tsis yog qhov phem tshaj qhov yuav tshwm sim yog tias koj tsis tsim nyog. Yog li ntawd, tsis muaj teeb meem ntau dua li qub.

Yog tias nws yog ib qho kev qhia txhua txhua hnub uas koj xav tias yuav nkag mus, txoj kev nyab xeeb tshaj plaws yog cia li hla mus rau hnub ntawd nkag. Yog tias TAG NRHO koj cov ntawv nkag tsis tsim nyog tsis muaj nqis rau txoj kev pheej hmoo ntawm kev tau txais ib qho ntxiv nkag. Tab sis ua ntej koj txiav txim siab, xyuas cov cai kom pom tias lawv sau lawv cov txheej txheem kev tsis tsim nyog.

Xav Xav Paub Ntxiv Txog Kev Sweepstakes?

Koj puas xav nyeem txog lwm yam uas yuav pab tiv thaiv tau koj ntawm kev sweepstakes? Nyeem cov lus saum toj no vim li cas koj tsis tau txais nyiaj ntau dua .

Xav tau ib co poj niam yuav tsum muaj txoj cai tam sim no? Mus saib kuv cov npe sweepstakes thiaj nrhiav tau yam khoom plig uas koj xav kom yeej.

Thiab tsis txhob hnov ​​qab sau npe rau kuv cov ntawv xov xwm dawb sweepstakes kom tau tshiab sweepstakes los nkag thiab cov tswv yim tshiab hauv koj lub inbox.