Red Robin Dawb Veterans Hnub Burger thiab Fries

Cov neeg tau txais txiaj ntsig ntawm Robin tau txais kev noj mov dawb rau hnub qub tub rog

© Red Robin International

Red Robin cov dawb Veterans Hnub noj mov yog dhau rau xyoo no. Kos rov qab rau Lub Kaum Hli Ntuj kom paub meej txog 2018.

Red Robin yog honoring veterans rau Veteran Day nrog ib tug dawb tag nrho liab lub Tavern Ob chav burger thiab tsis qab Steak Fries noj mov.

Muaj ntau cov zaub mov feem ntau muab cov zaub mov pub dawb rau Veterans Hnub dhau los, xws li Applebee's , Chili's , TGI Friday , Texas Roadhouse , Lobster , Outback Steakhouse , IHOP , Olive Garden , LongHorn Steakhouse , Denny's , Golden Corral , BJ Restaraunt , Charley tus .

Ntsis: Yog tias koj tab tom nrhiav lwm txoj kev los khaws nyiaj rau Veterans Day, mus saib kuv daim ntawv teev cov Veterans Day Freebies thiab Discounts .

Thaum Veterans Tau Pluas Mov Dawb ntawm Red Robin

Lub Veterans Day dawb noj mov los ntawm Red Robin yog rau Veterans Day, uas, lub xyoo no, poob rau hnub Saturday, Kaum Ib Hlis 11.

Nws tau hais tias tsis yog txhua qhov chaw Red Robin yuav muab tawm rau ib hnub Veterans Day dawb noj, yog li nco ntsoov xyuas nrog koj qhov chaw Robin qhov chaw ua ntej koj tawm mus, kom paub tseeb tias lawv yog.

Leej twg yog tus tsim nyog rau Red Robin Veterans Day Free Food

Ob tus tswvcuab tub rog nrog rau cov tub rog tuaj yeem tuaj xyuas Red Robin rau hnub qub Veterans Day rau qhov no.

Cov no yog cov neeg tuaj yeem tsim nyog , uas txhais tau hais tias cov neeg hauv tsev neeg, cov neeg qhua, cov neeg ua haujlwm, cov phooj ywg, thiab lwm tus neeg uas noj mov nrog cov tub rog yuav tau them tus nqi rau lawv cov zaub mov.

Ceebtoom: Nco ntsoov nyeem cov kev txwv hauv qab ntawm nplooj ntawv no rau qee yam ntau dua los nco ntsoov ua ntej mus rau Rob Robin hnub Veterans Day.

Yam Koj Yuav Tsum Tau Nrog Koj Rov Qab Robin

Cov khw noj mov zoo li Red Robin uas tabtom muab Veterans Hnub noj mov dawb yuav tsum xyuas tias lawv cov neeg muas zaub nyob rau hauv qhov tseeb tub rog kom txhua tus neeg uas tuaj yeem ua txuj ua tus ua tub rog kom tau zaub mov dawb xwb.

Ua ntej yuav mus Robin rau qhov kev sib tw no, tsuas yog xyuas kom koj muaj koj daim ntawv qhia tub rog.

Yog tias koj tsis tuaj yeem muab cov ntaub ntawv ua tub rog tab sis yog qhov tseeb ntawm cov tub rog tub rog los sis cov tub rog, kuv xav kom koj hu mus rau Red Robin hauv zos seb puas muaj lwm yam koj tuaj yeem ua tau pov thawj rau kev pab.

Pom cov lus nug no txog Veterans Day cov zaub mov dawb rau lwm hom ntawv pov thawj tias qee cov khw nojmov, thiab cov lus teb rau qee cov lus nug koj muaj txog li cas Veterans Day muaj cov haujlwm zoo li no.

Red Robin Veterans Day Restrictions

Red Robin nrog lawv lub Veterans Day burger thiab cov txiv hmab txiv ntoo rau ib hnub xwb: Hnub vas xaum, Kaum Ib Hlis 11, 2017. Qhov no txhais tau tias koj tuaj yeem tsis tuaj yeem ua ntej hnub los yog ib hnub tom qab thiab xav tias yuav siv qhov kev sib tw. Tsis muaj peev xwm koj tau txais ib daim voucher lossis gift card rau kev siv rau lwm hnub.

Tsis tas li xwb, qhov kev thov no tsuas siv tau rau ntawm qhov chaw Red Robins cov chaw. Kuaj nrog koj lub zos Red Robins ua ntej yog tias koj xav tau 100% paub tseeb tias lawv tau muab zaub mov pub dawb rau hnub qub Veterans.

Tsis yog txhua tus neeg uas noj mov nyob ntawm Robin Robin hnub qub qub tuaj yeem tau txais kev pub dawb burger thiab cov khoom kib. Qhov kev xaiv no siv tau rau cov tub rog nkaus xwb . Qhov no yog vim li cas koj thiaj li yuav tsum tau muab cov ntaub ntawv pov thawj ntawm kev pabcuam nrog koj thaum Lub Kaum Ib Hlis 11 los sis pheej hmoo yuav them tag nrho cov nqi rau koj noj.