Texas Roadhouse Dawb Veterans Hnub Noj su 2017

Txuas mus xyuas ib lub tsev Texas Road For a Veterans Day Dawb Noj su

Texas Roadhouse

Texas Roadhouse cov dawb Veterans Hnub noj mov tuaj rau lub xyoo no. Kos rov qab rau Lub Kaum Hli Ntuj kom paub meej txog 2018.

Texas Roadhouse yog muab pub dawb noj mov rau cov tub rog xyoo no rau hnub qub Veterans, zoo li ntau lwm cov khw nojmov .

Cov lag luam zoo li feem ntau muaj kev noj mov nrog cov pluas noj dawb xws li Denny's , Red Lobster , O'Charley's , Applebee's , LongHorn Steakhouse , TGI Friday , Outback Steakhouse , Chili's , Robin Robin , IHOP , BJ's , Olive Garden , thiab Golden Corral .

Ntsuas: Saib ntawm Veterans Day Freebies thiab Luv ​​Nqi rau lwm txoj hauv kev uas koj tuaj yeem txuag tau nyiaj hauv Veterans Day.

Thaum Veterans Tau Pluas Mov Dawb ntawm Texas Roadhouse

Txhua tus neeg tau txais kev pab uas tuaj hauv Texas Roadhouse rau Hnub Saturday, Kaum Ib Hlis 11, 2017, yuav tau noj su dawb hauv kev ua Veterans Day.

Txawm tias txhua qhov chaw Texas Roadhouse tau koom rau hauv qhov kev pabcuam Veterans Day, cov sijhawm noj su yuav tsis yog 11 AM txog 2 PM rau txhua lub tsev qiv ntawv. Xav saib xyuas nrog koj lub tsev Texas Roadhouse kom pom thaum twg lawv yuav ua pluas su rau lub Kaum Ib Hlis 11.

Tsis tas li ntawd, xyuas seb daim ntawv teev cov lus nug nquag nug txog Veterans Day cov zaub mov dawb rau qee cov ntaub ntawv qhia ntxiv txog tias hom Veterans Day tau ua haujlwm li cas.

Leej twg yog tus tsim nyog rau Texas Roadhouse Veterans Day Dawb Noj su

Texas Roadhouse muab cov zaub mov pub dawb rau cov neeg ua haujlwm, so haujlwm, thiab cov tub rog qub qub xwb. Qhov no txhais tau tias cov phooj ywg, tsev neeg, lossis lwm tus qhua uas tuaj yeem tuaj thiab yuav tau them tag nrho tus nqi rau lawv cov zaub mov.

Qhov no tsuas yog ib txoj kev txwv uas koj yuav tsum to taub hais txog kev noj zaub mov dawb hnub no ua ntej koj tawm mus rau Texas Roadhouse thaum lub Kaum Ib Hlis 11. Koj tuaj yeem pom ntau cov kev txwv hauv qab ntawm nplooj ntawv no.

Texas Roadhouse Special Veterans Day Menu

Cov tub rog, cov tub rog, thiab cov neeg ua tub rog qub qub tuaj yeem xaiv cov kev xaiv no rau lawv cov Veterans Day dawb noj mov:

Koj tuaj yeem nyeem ntxiv txog cov khoom hauv Texas Roadhouse cov ntawv qhia hauv tshuab, nrog rau seb koj yuav tau xaiv li cas yog tias cov tuaj nrog koj pluas su dawb.

Tsis tas li ntawd, nrog no dawb Veterans Hnub noj mov yog qhov kev xaiv ntawm ib qho dawb tov dej, dej haus, lossis kasfes.

Yam Koj Yuav Tsum Nrog Koj Mus Texas Roadhouse

Muab cov ntaub ntawv pov thawj ntawm kev ua tub rog yog ib qho yuav tsum ua rau tag nrho cov khw nojmov uas muab zaub mov dawb rau Veterans Day, xws li Texas Roadhouse.

Cov neeg tuaj yeem tsim nyog tau txais txiaj ntsig ntawm Texas Roadhouse's Veterans Day dawb noj yog tias lawv nqa ib daim npav tub rog, Veterans Affairs card, los yog cov ntaub ntawv tshem tawm.

Texas Roadhouse Veterans Day Dawb Noj Ntug Noj

Cov Veterans Day dawb noj mov los ntawm Texas Roadhouse siv tau rau hnub qub Veterans Day xwb, xyoo no yog hnub Saturday, Kaum Ib Hlis 11.

Koj tsis tuaj yeem tau txais daim voucher rau kev siv rau lwm hnub, los sis tsis pub dhau lwm hnub thiab xav tias qhov kev thov no kuj muaj.

Cov kev xaiv zaub mov rau Texas Roadhouse's Veterans Day dawb noj yog tsuas yog rau cov cwj pwm uas koj pom hais los saum no, thiab nws yog noj haus xwb. Cov pluas noj tseem tsis suav nrog npias lossis dej cawv - tsuas yog cov dej qab zib uas koj pom los saum no.

Tsis muaj daim coupons los yog kev txo nqi ntawm Texas Roadhouse yuav txais tau rau lub Kaum Ib Hlis 11.

Nws tseem tsim nyog los qhia tias muaj pov thawj ntawm kev ua tub rog. Tus neeg twg uas tsis tuaj yeem pom qhov hom kev txheeb xyuas no tuaj yeem raug muab tshem tawm ntawm Veterans Day dawb noj mov.

Lwm Txoj Kev Texas Roadhouse Honors Veterans

Texas Roadhouse tsis yog cia li npaj pluas mov pub dawb rau cov tub rog nyob rau hnub qub qub; lawv kuj tseem cia txhua tus neeg yuav khoom plig phaib hauv online, ntawm cov 10% ntawm cov nyiaj tau los muab pub rau Cov Tsev rau Peb Pabcuam.