Cov Khw Muag Twg Yog Qhov Qhib Qhib rau Christmas Eve?

Christmas Eve Teev rau Walgreens, Target, Barnes & Noble, thiab Ntau

Yog tias koj pom koj tus kheej hauv Christmas Eve thiab paub tias koj tau nco qab txiaj ntsim lossis tsis muaj ib qho khoom noj rau koj qhov nyiaj so koobtsheej, tsis tas yuav txhawj. Muaj ntau lub khw muag khoom, khw muag khoom noj, chaw muag tshuaj, thiab cov khw muag khoom tshwj xeeb uas qhib lig rau Christmas Eve.

Cov npe no suav nrog tag nrho cov khw muag loj uas qhib rau 5 teev tsaus ntuj ntawm Christmas Eve rau xyoo 2017. Yog tias koj xav tias koj tuaj yeem tawm mus rau hnub so Christmas, ntawm no yog tag nrho cov khw muag khoom qhib rau Christmas thiab tag nrho cov khw nojmov uas qhib rau Christmas .

Kuv kuj muaj ib daim ntawv qhia txog dab tsi qhib rau xyoo tshiab lub tswv yim yog li koj npaj tau ua ntej.

Tswv yim: Qee lub sij hawm ntawm ib qho chaw twg yuav txawv. Thov hu rau qhov chaw koj npaj yuav tuaj xyuas kom paub meej tias lawv cov sijhawm ua ntej koj tawm.

Department Stores uas yog qhib rau ntawm Christmas Eve

Nws yog lub sij hawm kom tau txais qhov kawg ntawm Christmas khoom plig yuav thiab qhwv thiab ntawm no yog lub khw muag khoom qhov twg koj tuaj yeem tau lig rau Christmas Eve.

Tag nrho cov khw muag khoom noj yuav raug kaw rau hnub Christmas, yog li ua kom paub tseeb tias koj tau txais cov khoom plig uas tau txais txiaj ntsig thaum lub sijhawm qhib rau Christmas Eve.

Cov Khw Muag Khoom Noj Yog Qhov Qhib Qhib rau Christmas Eve

Ntawm no yog cov khw muag khoom noj uas qhib rau Christmas Eve yog li koj tuaj yeem tau txais qee cov khoom xyaw uas ploj lawm rau koj qhov nyiaj so koobtsheej lossis qee lub sijhawm Christmas cov khoom noj txom ncauj.

Pharmacies That Open Late on Chrismas Eve

Pharmacies yog ib qhov chaw zoo rau khoom noj khoom haus xwb tsis yog cov tshuaj thiab cov khoom tu tus kheej, tab sis kuj yog cov khoom plig thiab cov khoom noj rau lub voj voog.

Muaj ntau cov chaw muag tshuaj no tseem qhib rau hnub Christmas kom koj muaj kev zoo siab yog tias koj tsis tuaj yeem kaw cov sij hawm kaw rau Christmas Eve.

Cov Khw Muag Khoom Uas Muaj Cov Qhib Dawb rau Christmas Eve

Nres los ntawm koj lub khw muag khoom noj rau cov khoom siv hauv plawg kawg ntawm cov khoom ua si, phau ntawv, hluav taws xob, hauv tsev, chav ua mov, thiab lwm lub khw muag khoom tshwj xeeb.