Ontario Mills Outlet Mall - Ontario, California

Ontario Mills yog ib lub tshav dav hlau hauv cheeb tsam ze ntawm 40 mais east of Los Angeles, nyob hauv plawv hav dej Riverside / San Bernardino tsam thaj tsam hu ua "Inland Empire." Cov neeg tuaj saib tau tuaj yeem nyiam mus kav khw ntawm 200 lub khw.

Outlet Mall Chaw nyob:

Ib Mills Vajvoog
Ontario, CA 91764
Xovtooj: (909) 484-8301

Kev xa mus rau Chaw Tuam Tsev Chaw Kho Mob:

Kev Tshaj Tawm ntawm Interstate 10 thiab Interstate 15

Yuam Muag Cov Khw Muag Khoom Muag:

Tawm ntawm 5th Saks 5th Avenue, Michael Kors, Abercrombie & Fitch, Uniqlo

Ontario Mills Cia Sau:

Ceeb Toom: Thov mus xyuas lub website hauv Ontario Mills rau cov khoom lag luam tam sim no thiab muab cov xov tooj khaws cia.

Lwm Yam Khoom:
Saib Cov Tshawb Fawb Ntxiv hauv California