Cov kauj ruam yuav tsum ua kom paub tseeb tias koj tau txais qhov Rebate Uas Koj Muaj Cai

Yog tsis ua raws li cov lus qhia ua thim rov qab yuav ua rau qhov tsis lees paub

Yog hais tias koj tau xa tuaj rau ib qho rov qab thiab ces yeej tsis tau txais nws, koj tsis nyob ib leeg. Kev siv cov nyiaj thim rov qab muaj txoj kev taug kev ntawm cov neeg tsis txaus siab uas tsis tau txais lawv daim tshev hauv cov ntawv xa tuaj.

Cov neeg yos hav zoov yos hav zoov tuaj nyob hauv ob hom: lawv nyiam kev them nyiaj rov qab los yog loathe lawv, nyob ntawm seb qhov kev vam meej lawv tau nyob rau hauv tau txais cov nyiaj tshev rov qab. Cov neeg uas nyiam rebates cam hais tias hom kev tshaj tawm no muaj kev lag luam cov nyiaj khaws tseg ntau tshaj plaws.

Cov neeg uas tsis nyiam rebates yws tias lawv yuav tsum tau them se muag khoom ntawm tus nqi yuav khoom ua ntej cov nyiaj rov qab siv. Lawv kuj hais tias qhov nyiaj rov qab ua kom tsis yooj yim.

Txhua txoj kev, kev txhawb nqa uas muaj kev thim nyiaj rov qab yuav muaj nyob ntev rau ib lub sijhawm ntev. Tias vim feem ntau cov khw muag khoom thiab cov khw muag khoom nyiam qhov kev txo nqi khoom, tab sis rau lwm yam uas tsis yog khoom noj khoom haus nyiaj .

Vim li cas Retailers thiab Manufactures li Rebates

Cov neeg muag khoom thiab cov khw siv cov nyiaj thim rov qab los txhawb cov khoom ntawm cov nqi qis zog kom tau muag khoom ntxiv. Txawm li cas los xij, cov neeg muas zaub tsis txais nyiaj khaws cia thaum lub sijhawm yuav khoom. Feem ntau, lawv yuav tsum xa daim ntawv foos thov nyiaj rov qab, xws li xa ntawv tuaj (xa mus rau hauv cov ntawv xa nyiaj rov qab) lossis hauv online. Tom qab ntawd cov neeg yuav tsum tau tos txog qhov kev foob yuav tsum tau ua tiav thiab cov nyiaj rov qab tuaj yeem xa tuaj. Qhov zoo tshaj yog, qhov txheej txheem no yuav siv li ntawm yim los 10 lub lis piam, tab sis nws siv sij hawm ntev dua.

Thaum cov txheej txheem them rov qab, khw muag khoom thiab tuam ntxhab tau nyiaj paj hauv cov nyiaj uas tau raug tuav los them cov nyiaj them rov qab. Rau cov khw muag khoom loj loj thiab cov tuam ntxhab, qhov no tuaj yeem tau ntau txog cov nyiaj.

Txawm hais tias nws tsis yog lub caij nyoog tseeb, tus nqi ntawm cov neeg lag luam uas tsis tuaj yeem xa cov ntaub ntawv thov nyiaj rov qab rau cov khoom tsim nyog yog 50 txog 70 feem pua.

Tsis tas li xwb, li ntawm plaub feem pua ​​ntawm txhua tus neeg tau txais kev pab cuam poob lossis tsis nco qab lawv muaj kev thim rov qab, txawm tias ntau dua qhov nyiaj, qhov tsawg dua qhov no tshwm sim.

Lub Luag Haujlwm ntawm Lub Tsev Fulfillment

Feem ntau ntawm cov tuam txhab uas txhawb cov nyiaj them rov qab tsis tshua tau tswj lawv cov nqi rov qab rau hauv lub tsev. Es tsis txhob, lawv ntiav cov vaj tse ua kom tiav rau hauv cov tsev kho mob uas tau txais kev pabcuam kom tau txais cov ntaub ntawv, lis haujlwm, xa tawm cov ntawv tsis lees paub, thiab / lossis xa tawm cov tshev nyiaj rov qab. Cov tsev ua haujlwm tseem ua haujlwm kuj muaj kev sib txuas lus nrog cov neeg tau txais kev pab.

Vim tias cov tsev ua haujlwm ua haujlwm rau cov tuam txhab uas cog lus rau lawv (tsis yog rau cov neeg tau txais kev pab) lawv ua raws li tag nrho cov nqe lus ntawm qhov nyiaj rov qab. Cov neeg muas zaub uas tsis ua cov ntaub ntawv tiav los yog tsis ntsees ua raws li cov lus qhia ua kom tiav cov ntaub ntawv rho tawm yuav luag tsis kam lees muab qhov nyiaj rov qab.

Tsis tas li ntawd, thaum lub tsev ua haujlwm tiav mas feem ntau yuav tsum tau npaj cov nqi them rov qab thiab xa tuaj rau lawv, lawv tsuas yog siv rau lub luag haujlwm no yog tias lub tuam txhab uas ntiav lawv tau muab lawv nrog cov nyiaj.

Yuav ua li cas rau Master tus kos duab ntawm Rebates

Muaj ntau ntau yam teeb meem uas cov neeg tau txais kev pab yuav ntsib thaum thov kom rov qab them rov qab. Qhov teeb meem loj npaum li cas yog nyob ntawm seb tus neeg muag khoom los yog tus neeg tsim khoom siv lub siab xav ua dab tsi tom qab khiav cov nyiaj rov qab.

Cov lag luam uas muaj lub siab xav mus cuag cov neeg tuaj tshiab yuav tau muaj kev yooj yim, tau yooj yim-ua-raws li cov lus qhia txog kev xa daim ntawv foob rov qab. Cov lag luam nrog cov kev lag luam ntawm tricking cov neeg muas zaub mus yuav cov khoom muag ntawm tus nqi muag tag nrho lossis ntxiv cov kev pabcuam ntxiv uas yuav kim tus neeg ntau dua cov nyiaj yuav ua rau cov lus qhia rov qab rau cov lus qhia ua tsis raws li.

Qhov kev ua kom yuam kev rau kev thim nyiaj rov qab yog tsis pub ib lub tuam txhab tawm ntawm tus nqaj yog tias lawv sim tsis lees paub koj cov nyiaj rov qab. Cov kauj ruam nram qab no yuav pab koj khaws cov tuam txhab ncaj ncees thiab tau txais koj cov nyiaj rov qab uas koj tsim nyog.

Nyeem thiab Ua raws li Cov lus qhia ntawm Daim Ntawv

Cov ntawv rho tawm feem ntau raug muab tshem tawm vim yog cov neeg siv khoom yuam kev. Qhov yuam kev yuav yog ib yam dab tsi ua tsis raws li xim ntawm tus cwj pwm uas koj siv rau hauv daim ntawv los yog muab ib tug staple nyob rau hauv sab qaum txoj cai ces kaum ntawm sab qaum tes sab laug.

Thaum nws tuaj yeem thim rov qab, koj yuav tsum ua raws li tag nrho cov lus qhia ntawm daim ntawv sau nyiaj rov qab rau tsab ntawv. Kev thim nyiaj rov qab muaj xws li xa tawm cov ntaub ntawv pov thawj tsis muaj pov thawj , yuav ua li cas cov ntawv pov thawj-ntawm-muas txiav thiab muab tais, txawm tias koj tau xa lossis tsis xa koj daim ntawv pov thawj lossis daim ntawv txais nyiaj, li cas koj tau txais daim ntawv txais nyiaj, thiab li ntawd, thiab nyob rau li ntawd. Yog tias koj xav tau daim tshev thim rov qab, ua raws li tag nrho cov lus qhia ua sau tseg thiab them rau cov ntawv me me.

Nco ntsoov xyuas Cov Hnub

Muaj ntau hnub rau cov ntawv thov rov qab thov dua thiab tag nrho cov hnub yog qhov tseem ceeb. Ua ntej, saib cov hnub uas siv lub sijhawm ntev uas tau muab tso rau kev yuav khoom thiaj li tsim nyog tau txais qhov nyiaj rov qab. Nws yuav hais ib yam dab tsi zoo ib yam, "Muaj cai yuav khoom siv thaum Lub Xya Hli 1 20xx thiab Lub Xya Hli 31, 20xx". Tshawb xyuas tias hnub tim ntawm koj daim ntawv txais nyiaj poob qis hauv lub sij hawm thim rov qab.

Tom ntej no, saib daim ntawv thov kev cuv npe hnub kawg. Nws yuav nyeem ib yam dab tsi zoo li, "Cov ntawv tso npe yuav tsum muab ntaus thwj cim los ntawm lub Yim Hli 30, 20xx." Yog tias nws yog Lub Yim Hli 30 thiab koj tso koj daim ntawv foos rov qab rau hauv ib lub thawv uas tsis tuaj tos kom txog thaum 6 teev sawv ntxov hnub tom qab, qhov kev xa tawm yuav muab ntaus thwj cim rau hnub tim 31 Lub Yim Hli thiab cov nyiaj rov qab yuav raug muab tso tseg.

Yog tias koj tswj kom tau txais daim tshev them rov qab los yog daim npav ua lag luam, nrhiav lub hnub tas sij hawm. Nws tuaj yeem nyeem ib yam dab tsi zoo li, "Void tom qab 90 hnub ntawm hnub muab tawm." Yog tias koj sim siv nws yav tas los 90-hnub kos, koj cov nyiaj tau rov qab yuav poob.

Nyeem Cov Lus Cog Tseg

Cov nqe lus ntawm cov nyiaj thim rov qab mas feem ntau teev nyob rau hauv cov ntawv me me ntawm cov ntaub ntawv rho nyiaj. Cov cheeb tsam no feem ntau tsis saib xyuas los ntawm cov neeg tau txais kev pab thiab nws tseem yog tus neeg ua txhaum tom qab cov nyiaj thim rov qab tau raug tso tseg. Cov ntsiab lus yeej ib txwm muaj ntau yam qualifiers uas yuav tsum tau ntsib thiaj li yuav tau txais lub nyiaj rov qab. Qhov no kuj yog thaj chaw uas feem ntau siv los ntawm khw muag khoom thiab tuam ntxhab los mus rau cov neeg siv khoom siv, yog li saib xyuas cov lus qhia uas tsis paub meej lossis tsis meej pem.

Thaum xa tawm rebates, lub khw muag khoom yog koj tus phooj ywg. Yog vim li ntawd, txawm tias cov neeg ua haujlwm khaws cov neeg ua haujlwm tsis muaj cov ntaub ntawv koj xav tau, lub khw muag khoom noj khoom haus yuav ua haujlwm. Hu xov tooj, lossis email, chav pabcuam tus qhua tuaj thiab khaws cov ntaub ntawv uas koj tau tham rau thiab yam uas tau hais hauv lub sijhawm hu lossis email sib pauv. Yog tias koj lub nqi thim rov qab tsis txais, koj tuaj yeem rov qab los sib ntaus sib tua.

Yog tias nws yog tus tsim khoom lag luam rov qab koj ua raws li cov txheej txheem qub, tab sis koj yuav tsis tau txais tib lub ntsiab lus. Tias vim hais tias manufacturers tsis muaj ib lub ntsej muag pej xeem zoo li cov khw muag khoom thiab ua tau yooj yim dua nkaum tom qab ib tug neeg lub logo. Tseem, koj yuav tsum hu rau cov khw thiab yog tias koj ncav cuag ib tug neeg cim uas koj tau hais rau thiab lawv cov lus teb.

Kom tsis txhob muaj kev ntxhov siab ntawm kev sim ua kom paub meej ntawm daim ntawv xa tawm, nyeem daim ntawv ua ntej koj yuav qhov khoom. Yog hais tias nws yog ib qho nyuaj rau kev nkag siab ntawm, yuav muaj feem cuam tshuam koj yuav tsis pom lub tshev nyiaj rov qab thiab koj yuav yuav zoo dua yog tias tsis yuav qhov khoom vim qhov tom qab them nqi rov qab.

Cov ntsiab lus nyob rau hauv cov ntaub ntawv sau nqi xws li:

Muab cov ntawv luam ntawm cov ntawv pov thawj thiab Daim Ntawv

Yog tias daim ntawv foob yuav tsum tau txais daim ntawv pov thawj ntawm cov ntawv ua pov thawj-ntawm-yuav thiab tom qab koj txiav txim siab xa rov qab yam khoom, koj yuav khiav mus rau teeb meem. Cov khw muag khoom feem ntau yuav tsum tau txais ib daim ntawv txais nyiaj thaum tus neeg xa khoom rov qab tuaj muag. Txhawm rau zam txhua yam teeb meem, thov kom tau txais ib qho khoom plig thaum koj muab koj cov khoom siv. Daim receipt zoo li daim ntawv txais nyiaj niaj hnub, tab sis tsis muaj tus nqi. Koj kuj tseem tuaj yeem luam tau daim tseem khaws tseg thiab khaws cia rau koj cov ntaub ntawv.

Koj yuav tsum luam tawm txhua yam ntaub ntawv uas koj xa nrog daim ntawv foos thov. Cov tuam txhab tau pom zoo los thov kom cov neeg xa daim ntawv hais tias tau yuam kev los yog tias daim ntawv thov raug poob. Khaws cia txhua yam yog koj qhov kev ruaj ntseg thaum nws tuaj yeem thim rov qab.

Daim Ntawv Teev Npe Rau Kev Kho Mob

Yuav Ua Li Cas Yog Qhov Kev Them Nyiaj Yug Me Nyuam Tsis Tuaj?

Yog tias lub nyiaj rov qab tsis tuaj txog (lossis nws tuaj txog lig) koj tuaj yeem xa ib daim ntawv tsis txaus siab nrog Tsoom Fwv Teb Chaws Tuaj Tham Lub Xeev, xeev Attorney General thiab / los yog Lub Chaw Ua Lag Luam Hauv Zos.